کهنه سرباز چهارشنبه 30 آبان 1397 12:53 ب.ظ نظرات ()

گویند که طلا و دلار ارزان شده

اجناس نمی دانم چرا دوبرابر شده

موثر نیست دگر چماقشان انگار که دست برادران آشکار شده

رزق مردم به زیر خط خط فقر ساقط شده

قهوه خوردن برای من نوعی هم حرام شده

در این وانفسا که همه چیز گران و ارزان شده

مکارم گفته دختر ماندن اهل دقل آزاد شده

حفظ آبرو ی بانوان از اوجب واجبات شده

هر که سوار بود روزی امروز به حکم زمان بر هوا سوار شده

فقاهت و زوجیت بینیم بازیچه خلق خدا شده

در حفظ تجرد واجب همین که گرانی و ارزانی و دوخت و دوز برایمان آزاد شده

ارزشش دانند اهل حکمت که گویند نمکم گند زده شده

مصرفش برای عموم مسائل حرام شده

#کهنه_سرباز