کهنه سرباز جمعه 23 آذر 1397 08:39 ب.ظ نظرات ()

عشق را در چشمان تو دیدم !!!

وقتی از برق نگاهت کور شده بودم

فنایت شدم وقتی لبانت به هم دوخته شده بود

این نظر بازی مرا ویران کرد می دانی ؟

همان نیم نگاه چه کاری با دلم کرد می خوانی ؟

عا قبت هر چه شود تو مال منی !بی هیچ پشیمانی