کهنه سرباز پنجشنبه 24 آبان 1397 01:48 ق.ظ نظرات ()

گر چشمان خمار دیدن یار است

سرم عجیب گرفتار و گرم کار ست

هرچند دل به عشقش گرفتار ست

ولیکن مغز بی زار از هر چه یار ست

چشم هر چه از فراق گریان ست

دل چون سیر سرکه جوشان ست

ولی باز زبان تند و دست در گریبان ست

کاش کنار آیند دست و دلم

زبان به دهان گیرد چشم دلم

#کهنه_سرباز